آدرس ما

تماس با ما

آدرس

اهواز، گلستان، خیابان فروردین، بین نصرت و اقبال نبش اصفهان ،مرکز تجاری تفریحی ساحل

کد پستی مجموعه :

6135985052

ایمیل:

info@sahelbowling.ir

تلفن تماس مجموعه تفریحی:
3640 3374 (061)

تلفن تماس کافه رستوران:
3641 3374 (061)