آدرس ما

تماس با ما

آدرس

اهواز، خیابان اصفهان شرقی، بین اقبال و نصرت، طبقه سوم، مجموعه تفریحی ساحل

کد پستی مجموعه :

6135985052

ایمیل:

info@sahelbowling.ir

تلفن تماس بولینگ:
3640 3374 (061)

تلفن تماس بیلیارد:
2003 3322 (061)

تلفن تماس مدیریت:

09035552982