رزرو بولینگ

رزرو بولینگ

1- رزرو برای تاریخ :
2- ست مورد نظر خود را انتخاب کنید
3- تایم مورد نظر خود را انتخاب کنید
4- لاین های مورد نظر خود را انتخاب کنید

قوانین و شرایط رزرو

1.مشتری گرامی فقط به تعداد نفراتی که رزرو میکنید حق ورود به سالن بولینگ و بازی کردن دارید. همچنین امکان جابجایی بین نفرات در حال بازی و نفرات جدید وجود ندارد.

2.ظرفیت هر لاین 1 الی 4 نفر میباشد(از ورود کودکان زیر 15 سال به محوطه بازی جلوگیری بعمل می آید).

3. مراجعه 10 دقیقه قبل تایم رزرو شده به کانتر بولینگ الزامی میباشد درغیر این صورت به میزان زمان تاخیر از تایم رزرو شده کسر میگردد .

4. باتوجه به مکانیکی و غیر قابل پیش بینی بودن خرابی لحظه ایی دستگاه های بولینگ هرگونه تاخیر به این دلیل اجتناب نا پذیر می باشد

5. درصورت بروز اتفاقات پیش بینی نشده از قبیل قطعی و نوسانات برق ، حوادث غیر مترقبه و… وجه پرداختی به حساب کاربری یا به صورت حضوری عودت خواهد شد .

6. توجه به رعایت نکات ایمنی و آموزشی که توسط مسئولین و اپراتور بولینگ الزامی میباشد لذا در صورت هرگونه تخطی از موارد ذکر شده که موجب آسیب رساندن به تجهیزات مجموعه و افراد حاضر در محوطه بازی شود، مسئولیت جبران خسارت برعهده شخص خاطی می باشد .