تعرفه بولینگ

ست گیم شنبه تا چهارشنبه آخر هفته و ایام تعطیل
یک نفره (10 دقیقه)
100 هزار تومان
120 هزار تومان
دو نفره (20 دقیقه)
200 هزار تومان
240 هزار تومان
سه نفره (30 دقیقه)
300 هزار تومان
360 هزار تومان
چهار نفره (40 دقیقه)
400 هزار تومان
480 هزار تومان

تعرفه بیلیارد

ست گیم شنبه تا چهارشنبه آخر هفته و ایام تعطیل
نیم ساعت
50 هزار تومان
60 هزار تومان
45 دقیقه
75 هزار تومان
90 هزار تومان
یک ساعت
100 هزار تومان
120 هزار تومان
یک ساعت و نیم
150 هزار تومان
180 هزار تومان
دو ساعت
200 هزار تومان
240 هزار تومان